SEKCJA UTRZYMANIA I NAPRAW TABORU KOLEJOWEGO W LESZNIE

Przewozy Regionalne zapraszają do Oddziału Wielkopolskiego, który dysponuje szerokim zapleczem technicznym w Lesznie. Zapewniamy kompletne serwisowanie i profesjonalną obsługę techniczną każdego taboru w estetycznych warunkach. Stacja Leszno jest dużym węzłem komunikacyjnym, gdzie zbiega się kilka linii kolejowych. Ma to ogromne znaczenie dla spływu taboru do napraw i przeglądów. 

Zaplecze oferuje:

  • dwustanowiskową halę o długości 134 m, z dwoma torami do przeglądów P1 – P3, przystosowaną do bieżącego utrzymania od 100 do 120 jednostek taborowych,

  • zapadnię do wymiany wózków tocznych i napędnych,

  • stanowisko do demontażu silników trakcyjnych,

  • podnośniki Kutruff’a do wymiany wózków kolejowych i naprawy podzespołów,

  • tokarkę typu UGE 300N,

  • tokarkę UBF112N, sterowaną numerycznie, pozwalającą na toczenie zestawów kołowych tzw. metodą oszczędnościową

  • wagę tensometryczną.

Dwustanowiskowa hala z dwoma torami, przystosowana jest do czynności utrzymaniowych w zakresie przeglądów od P1 do P3 oraz napraw bieżących i awaryjnych (zarówno jeśli chodzi o o pojazdy trakcyjne, jak również wagony i inne pojazdy kolejowe). Jeden z torów, z racji swojej długości, przystosowany jest do jednoczesnej obsługi dwóch zespołów trakcyjnych typu EN57.

Stanowiska w hali posiadają tory z kanałem i częściowym obniżeniem ułatwiającym obsługę podwozia pojazdu. Hala wyposażona jest w sieć stałą sprężonego powietrza oraz zasilania energią elektryczną (instalacja pneumatyczna na całej długości hali o ciśnieniu do 0,8 Mpan punkty poboru energii elektrycznej o napięciach 24/230/400V). Zarówno hala jak i zaplecza warsztatowe i socjalne są w pełni ogrzewane.

Jeden z torów wyposażony jest w zapadnię przystosowaną do wymiany kompletnych wózków tocznych i napędnych, bez konieczności unoszenia pudła pojazdu. Maksymalny udźwig zapadni to 10 ton, co zapewnia możliwość obsługi każdego rodzaju taboru znajdującego się w Polsce.

Stanowisko demontażu silników trakcyjnych wyposażone jest w suwnicę o udźwigu 10 ton. Dzięki niej możliwy jest transport zestawów kołowych z zapadni bezpośrednio do tokarki kołowej lub załadunek prosto na samochód.

Nowoczesna sterowana numerycznie tokarka UBF 112N umożliwia regenerację profilu jezdnego kół pojazdów trakcyjnych. Proces toczenia zestawu kołowego jest w tym przypadku w pełni zautomatyzowany u oparty na systemie komputerowym pomiaru obrabianych zestawów, przez co obróbka jest dokładniejsza i bardziej wydajna. Urządzenie pozwala ba toczenie zestawów kołowych tzw metodą oszczędnościową.

Hala wyposażona jest w podnośniki Kutruff'a o nośności 25 ton. Dzięki nim możliwa jest szybka i sprawna wymiana wózków kolejowych, a także naprawa tych podzespołów, które wymagają uniesienia pojazdu.

I. Naprawy i rewizje :

1. Naprawy i rewizje zestawów kołowych.

2. Naprawy i legalizacje manometrów.

3. Bieżące naprawy wagonów towarowych.

4. rewizję wagonów towarowych.

5. Naprawy bieżące lokomotyw elektrycznych EU07.

6. Rewizje lokomotyw elektrycznych EU07.

II. Rozszerzenie o inne usługi na bazie nowych inwestycji takich jak :

1. Wybudowanie i uruchomienie automatycznej myjni taboru kolejowego – technologia zamkniętego obiegu wody.

2. Wybudowanie i uruchomienie lakierni - najwyższe standardy jakościowe powłok oraz rygorystyczne przestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

3. Wybudowanie nowego kanału rewizyjnego wraz z nowymi torami postojowymi – zwiększona ilość wagonów w obrocie.

Na wyposażeniu hali znajduje się waga tensometryczna służąca do pomiaru nacisku zestawu kołowego na tor. Urządzenie umożliwia również ważenie całych pojazdów. 

Właśnie zakończyła się budowa pierwszej w województwie wielkopolskim myjni całopociągowej, dzięki której Przewozy Regionalne będą mogły utrzymywać nie tylko swój tabor w należytej czystości. Nowa myjnia jest wyposażona w technologię mycia w systemie zamkniętego obiegu wody.

Nowoczesny obiekt na “bocznicy Grupa torów 700 - RYCZKI Stacja Leszno” jest wyposażony we wszystkie udogodnienia, dzięki którym usługi mycia taboru są świadczone na najwyższym poziomie. Nowa myjnia całopociągowa przystosowana jest do mycia taboru różnego rodzaju o długości 80 m podczas jednego etapu. Hala została wyposażona w urządzenia pracujące w zamkniętym obiegu wody z hydrocyklonem, instalacjami oczyszczającymi ścieki. Zamontowane zostały systemy do zmiękczania i demineralizacji wody, napowietrzania wody użytkowej i jej odzysku. Prowadnice przewodów ciśnieniowych zamontowane po obu stronach hali są wyposażone w zespół pomp wodnych i pompek dozujących chemię podczas wszystkich procesów technologicznych.

Główne urządzenie myjące – ruchoma myjnia bramowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, wyposażona w 2 szczotki pionowe do mycia boków oraz 2 szczotki odpowiednio wyprofilowane, wykonujące ruchy umożliwiające mycie przodu, górnych skosów i tyłu taboru, a szczególnie wyokrągleń tzw. „nosów” przodów i tyłów, jakimi charakteryzują się nowoczesne pojazdy kolejowe. Czas mycia jednego składu nie przekracza 30 minut, zapewniamy szybką i sprawną realizację usług.

Automatyka urządzenia myjni całopociągowej jest przystosowana do mycia taboru o szerokości do 3,15 m i wysokości 4,65 i wyposażona w:

- zamknięty obieg wody z hydrocyklonem i napowietrzaniem wody użytkowej

- zbiorniki oczyszczalni ścieków

- systemy zmiękczania i demineralizacji wody o wydajności 800l/h przy temp. 15oC

- system odzysku wody z procesu demineralizacji

- ruchoma brama myjąca z kwasoodpornej stali nierdzewnej

- 2 szczotki pionowe do mycia boków

- 2 wyprofilowane szczotki myjące przód

- prowadnice przewodów do ręcznego mycia wysokociśnieniowego

- agregaty ciśnieniowe z systemem oczyszczania wody na bazie samo-płuczącego filtru piaskowego

- system sygnalizacji, prowadzenia i kontroli procesu (semafory, detektory ruchu, fotokomórki)

W ostatnim czasie oddane do użytku zostały: nowa hala dla myjni taboru kolejowego wraz z kanałem rewizyjnym w torze 709, lakiernia taboru kolejowego w torze 149 oraz tory postojowe 131-145 na stacji LesznoInwestycje te w znacznym stopniu usprawniły prace przy taborze oraz pozwoliły na pracę wyjątkowo komfortowych w warunkach.

Zapraszamy do Oddziału Wielkopolskiego, który wkrótce będzie posiadał jedno z najnowocześniejszych zapleczy technicznych w Polsce.

Kontakt: Sekcja Przewozów Pasażerskich, ul. Kilińskiego 2, 64 - 100 Leszno, tel. 695 321 053, 695 321 800

ZałącznikRozmiarData
Punkt Utrzymania Taboru Kolejowego w Lesznie4.77 MB2016-02-23