Ogłoszenia

Potrzebujesz środków na wadium zgłoś do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Jest to instytucja samorządowa non-profit i największy regionalny fundusz poręczeniowy w kraju. Celem działania MFPK jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania udzielając poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych. Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP na terenie Mazowsza. Dotychczas MFPK wsparł ponad 4 tys. firm, na prawie 1,5 mld złotych. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 45 tys. miejsc pracy na Mazowszu. Więcej szczegółów na temat możliwości współpracy z MFPK na: www.mfpk.com.pl