Nowy Roczny Rozkład Jazdy Pociągów 2016/2017 od 11 grudnia 2016 r.

małopolskie

Oddział Małopolski Przewozów Regionalnych informuje, że z dniem 11 grudnia 2016 r. wchodzi w życie nowy Roczny Rozkład Jazdy Pociągów Pasażerskich 2016/2017, który będzie obowiązywał do dnia 9 grudnia 2017 r.

Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Małopolskiego, jako ustawowego organizatora transportu w województwie małopolskim - w nowym rozkładzie jazdy na terenie województwa małopolskiego Przewozy Regionalne będą wykonywać przewozy na następujących liniach komunikacyjnych:

 

 • Katowice – Sławków – Olkusz – Kozłów– Sędziszów/Kielce,
 • Kraków Płaszów/Kraków Gł. – Kielce/Ostrowiec Świętokrzyski/Częstochowa,
 • Kraków Gł./Tarnów – Rzeszów/Przemyśl i odwrotnie,
 • Kraków Gł./Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Sucha Beskidzka/Zakopane,
 • Kraków Gł./Wadowice – Bielsko Biała,
 • Kraków Gł. – Katowice/Rybnik,
 • Kraków Gł. – Krzeszowice/Trzebinia – Oświęcim,
 • Rzeszów Gł. – Jasło – Gorlice,
 • Kraków Gł./Sucha Beskidzka – Żywiec,
 • Kraków Gł. – Tarnów/Nowy Sącz

 

Z uwagi na brak możliwości dowozu w godzinach rannych z kierunku Nowego Sącza do pracy i szkół w Tarnowie Mościcach na godzinę 7.00 – wydłużona została relacja pociągu REGIO nr R-33082 ze stacji Nowy Sącz do stacji Tarnów Mościce przyj. 6.34. Uruchomiony zostanie również powrotny pociąg ze stacji Tarnów Mościce odj. 7.34 do stacji Tarnów przyj. 7.38 ze skomunikowaniem w Tarnowie na pociąg w kierunku Rzeszowa odj. 7.48.

 

W porównaniu do rozkładu jazdy 2015/2016, Nowy Rozkład Jazdy 2016/2017 uwzględnia dużo zmian wprowadzonych do oferty, między innymi:

 • Kraków Gł. – Kielce - rozszerzenie oferty przewozowej o 4 nowe połączenia. Nowe pociągi będą kursowały codziennie od 1 stycznia 2017 w relacji Kraków Gł. – Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków Gł.:

1)    poc. R-32312/3 rel. Kraków Gł. odj. 10.32 – Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski przyj. 14.09

2)    poc. R-32314/5 rel. Kraków Gł. odj. 14.16 – Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski przyj. 18.08

3)    poc. R-23314/5 rel. Ostrowiec Świętokrzyski odj. 9.00 – Kielce – Kraków Gł. przyj. 12.38

4)    poc. R-23316/7 rel. Ostrowiec Świętokrzyski odj. 12.05 – Kielce – Kraków Gł. przyj. 15.39.

 

Od 01 stycznia 2017 zostaną wydłużone relacje dla trzech pociągów tj.:

1)    poc. R-32310/1 rel. Kraków Gł. odj. 6.17 – Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski przyj. 9.57

2)    poc. R-32316 rel. Kraków Gł. odj. 15.58 – Kielce – Skarżysko Kamienna przyj. 18.43

3)    poc. R-23318/9 rel. Ostrowiec Świętokrzyski odj. 15.02 – Kielce – Kraków Gł. przyj. 18.40.

 

 • Kielce/Sędziszów – Olkusz – Katowice - rozszerzenie oferty przewozowej o 2 nowe połączenia. Nowe pociągi będą kursowały od 2 stycznia 2017 w relacji Katowice – Sędziszów – Katowice:

1)    poc. R-42904 rel. Katowice odj. 13.32 – Sędziszów przyj. 15.30

2)    poc. R-24903 rel. Sędziszów odj. 4.49 – Katowice przyj. 7.28.

 

 • Tarnów – Rzeszów - rozszerzenie oferty przewozowej o 5 nowych połączeń:

1)    poc. R-39407 rel. Tarnów odj. 10.08 – Rzeszów Gł. przyj. 11.37,

2)    poc. R-39409 rel. Tarnów odj. 12.32 – Rzeszów Gł. przyj. 13.57,

3)    poc. R-39411 rel. Tarnów odj. 13.54 – Rzeszów Gł. przyj. 15.36,

4)    poc. R-39434 rel. Rzeszów Gł. odj. 7.42 – Tarnów przyj. 9.17,

5)    poc. R-39436 rel. Rzeszów Gł. odj. 10.12 – Tarnów przyj. 11.57.

 

 • Kraków Płaszów /Sucha Beskidzka – Żywiec - wznowienie połączeń na trasie Sucha Beskidzka - Żywiec w piątki
  i niedziele oraz uruchomienie nowego bezpośredniego pociągu REGIO nr R-34703 ,,PILSKO” w relacji (Kraków Gł.) – Kraków Płaszów – Sucha Beskidzka – Żywiec kursującego w piątki.
 • Wydłużenie relacji wybranych pociągów: Kraków Gł. – Katowice – Kraków Gł. do/ze stacji Rybnik, Oświęcim – Trzebinia do stacji Kraków Gł. , Kraków Gł. – Chrzanów do stacji Oświęcim.
 • Gorlice – Jasło, Rzeszów Gł. – Gorlice - kontynuacja kursowania pociągów.
 • Skrócenie czasu przejazdu pociągów na trasie Kraków Główny – Tarnów -  czas przejazdu pociągów będzie wynosić średnio 1 godzinę i 16 minut, co wynika głównie z zakończenia większości prac modernizacyjnych na odcinku Podłęże - Tarnów, ale również z zastosowania do przewozu podróżnych większej ilości nowoczesnego taboru typu Impuls (EN63a),
 • Tarnów – Rzeszów - przywrócenie pociągów do obsługi wszystkich połączeń - wycofanie Zastępczej Komunikacji Autobusowej uruchamianej za pociągi odwoływane przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne.
 • Zmiana trasy pociągów ,,ORLIK” relacji Kraków Płaszów – Częstochowa – Kraków Płaszów z powodu długotrwałych zamknięć torowych na całej linii 133, które uniemożliwiają przejazd pociągów ,,ORLIK” swoją trasą przez stacje: Sosnowiec Maczki, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Częstochowy. Decyzją Organizatorów przewozów – pociąg zostanie skierowany na trasę okrężną przez stację Kozłów. Na odcinku Kraków Gł. – Kozłów  pociąg będzie zatrzymywał się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, natomiast na odcinku Kozłów – Częstochowa - na wybranych tj.: Koniecpol, Julianka, Częstochowa Raków.
 • Oddanie do eksploatacji nowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na trasie Kraków Płaszów – Skawina, na którym zatrzymywać się będą wszystkie pociągi REGIO.   
 • Zawieszenie przewozów na trasie Kraków Płaszów – Oświęcim, przez Skawinę, Zator.
 • Kontynuowanie prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki" - pociągi z/do stacji Zakopane, Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała, Wadowice, Oświęcim (przez Skawinę) zaczynają i kończą bieg na stacji Kraków Płaszów. Dodatkowo na czas robót wyłączono z eksploatacji przystanek osobowy Kraków Zabłocie dla wszystkich pociągów kursujących po tym odcinku. Aby dojechać ze stacji Kraków Płaszów do stacji Kraków Główny (oraz odwrotnie) podróżni w ramach ważnego biletu kolejowego mogą korzystać z pociągów Przewozów Regionalnych i Kolei Małopolskich oraz z komunikacji miejskiej w Krakowie. Dodatkowo na czas robót zarządca wyłączył z eksploatacji przystanek osobowy Kraków Zabłocie.

 

Honorowanie biletów w pociągach Kolei Małopolskich oraz komunikacji miejskiej w Krakowie

Koleje Małopolskie

Na odcinkach linii kolejowych, na których przewozy są wykonywane wspólnie przez spółki: "Przewozy Regionalne”
i „Koleje Małopolskie" – uzgodniono wzajemne honorowanie biletów. Honorowanie obejmuje bilety wg taryfy normalnej i ulgowej (jednorazowe i okresowe), za wyjątkiem biletów:

 • dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (70%, 80% oraz dawne 99%)
 • biletów wydanych za pośrednictwem telefonów komórkowych i zakupionych przez Internet.

 

Komunikacja miejska w Krakowie

Bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny – Kraków Płaszów honorowane będą
w środkach komunikacji miejskiej w Krakowie na trasie: „Dworcowa” – „Dworzec Główny Zachód” oraz „Dworzec Płaszów Estakada” – „Dworzec Główny Tunel”.

 

Istotne informacje o zmianach, jakie zaszły na poszczególnych liniach komunikacyjnych województwa małopolskiego wynikające z wdrożenia przez zarządcę PKP PLK S.A. Nowego Rocznego Rozkładu Jazdy 2016/17 są udostępnione:

 

 • przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 21 dni przed wejściem w życie Rozkładu Jazdy Pociągów Pasażerskich dla kolejnego. PKP PLK S.A. udostępnia podróżnym informację
  o rozkładzie jazdy na plakatach stacyjnych, w Portalu Pasażera PKP PLK S.A. (http://rozklad.plk-sa.pl), w internetowych wyszukiwarkach połączeń (m.in. http://rozklad-pkp.pl/),
 • przez przewoźnika, Oddział Małopolski "Przewozów Regionalnych" - 7 dni przed wejściem w życie Rozkładu Jazdy Pociągów Pasażerskich. PR Kraków udostępnia podróżnym szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy za pomocą załączonych poniżej Liniowych Rozkładów Jazdy.
ZałącznikRozmiarData
105-Rozkład jazdy Kielce - Sędziszów - Katowice ważny od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.84.22 KB2016-12-28
107-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Sędziszów - Kielce ważny od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.124.47 KB2016-12-28
120-121-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Tarnów ważny od 11 grudnia 2016 r. do 5 lutego 2017 r.130.61 KB2016-12-28
120-121-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Tarnów ważny od 6 lutego 2017 r. do 11 marca 2017 r.125.96 KB2017-01-31
130-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Tarnów - Krynica-Zdrój ważny od 11 grudnia 2016 r. do 5 lutego 2017 r.99.52 KB2016-12-28
130-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Tarnów - Krynica-Zdrój ważny od 6 lutego 2017 r. do 11 marca 2017 r.99.9 KB2017-01-31
131-Rozkład jazdy Gorlice - Jasło - Gorlice od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.75.66 KB2016-12-28
135-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Zakopane ważny od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.118.77 KB2016-12-28
137-Rozkład jazdy Kraków Gł. -Sucha Beskidzka -Żywiec ważny od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.82.55 KB2016-12-28
139-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Bielsko-Biała Gł. ważny od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.104.25 KB2016-12-28
120-140-150-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Oświęcim/Katowice od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.157.64 KB2016-12-28
Rozkład jazdy autobusów komunikacji zastępczej Krzeszowice - Rudawa, Rudawa - Zabierzów od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.67.67 KB2016-12-05
Rozkład jazdy autobusów komunikacji zastępczej Zabierzów - Rudawa, Rudawa - Krzeszowice od 11 grudnia 2016 r. do 11 marca 2017 r.70.49 KB2016-12-05
Rozkład jazdy autobusów komunikacji zastępczej Miechów - Sędziszów (łącznie przez 5 dni)259.84 KB2016-12-12