Wyniki konkursu plastycznego z okazji Dnia Dziecka

małopolskie

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu plastycznego pt. "Bezpieczny przejazd", "Moja podróż pociągiem" zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Rudawie i w Przedszkolu w Radwanowicach. Uhonorowaniem najlepszych prac były upominki przygotowane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz PKP PLK.

Szkoła Podstawowa w Rudawie:

I miejsce w SP Rudawa zajęła Maria Steć kl. IIc

II miejsce w SP Rudawa zajął Szymon Woźniak kl. IIIa

III miejsce w SP Rudawa zajął Kacper Bazgier kl. IIIa

Przedszkole Radwanowice:

I miejsce zajęli Albert i Florian Radwan

II miejsce zajął Krzyś Bartosiewicz

III miejsce zajął Franiu Lepczyński