Czechy

Połączenia

Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Czeskimi uruchamiają bezpośrednie pociągi w relacjach:

Wrocław – Lichkov – Wrocław
Kłodzko – Lichkov – Kłodzko
Międzylesie – Usti nad Orlici
Pardubice – Międzylesie

Międzylesie - Lichkov

W komunikacji przygranicznej w pociągach Przewozów Regionalnych (PR) i České dráhy (ČD) przy przejazdach jednorazowych między stacjami Międzylesie i Lichkov obowiązują bilety jednorazowe z ceną zryczałtowaną - 6 zł (przy zakupie u drużyny konduktorskiej i w kasach ČD - 1,40 EUR, opłata jest pobierana w CZK). Za przejazd dziecka lub przewóz psa na tych odcinkach zapłacimy 3 zł (0,70 EUR).
Bilety z cenami zryczałtowanymi są dostępne wyłącznie w pociągu i sprzedawane na wyjazd w dniu ich zakupu. Nie prowadzi się przedsprzedaży tych biletów oraz nie dokonuje ich wymiany ani zwrotów. Turystów podróżujących z rowerami ucieszy zapewne informacja, bilety na przewóz roweru wydane odpowiednio w komunikacji krajowej przez Przewozy Regionalne oraz Koleje Czeskie (ČD), uprawniają do przewozu roweru do pierwszej stacji na odcinku kolei sąsiedzkiej. W ramach oferty każdy podróżny może przewieźć tylko jeden rower.

Ponadto w pociągach, uruchamianych przez PR i w pociągach osobowych ČD honorowane są następujące bilety komunikacji krajowej:

  • Bilet turystyczny, mini bilet turystyczny, REGIOkarnet i miniREGIOkarnet, uprawniające do przejazdów na odcinku: Lichkov (Gr.) - Lichkov;
  • Bilety ČD "Skupinová víkendová jízdenka" (dawniej "SONE +") i "Celodenní jízdenka" (dawniej "ČD Net"), uprawniające do przejazdów na odcinku: Lichkov Gr. - Międzylesie.

Dodatkowe informacje:

Oferta Bilet turystyczny + Czechy

Bilet turystyczny + Czechy to oferta umożliwiająca podróżowanie:
po Polsce:
  • pociągami REGIO uruchamianymi przez Przewozy Regionalne,
  • pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie i Arriva RP.

po wybranych trasach naszego południowego sąsiada:

  • pociągami ČD

Od 1 stycznia 2017 roku bilet turystyczny + Czechy nie jest honorowany w pociągach GWTR a.s.

Oferta jest stosowana zawsze od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Cena biletu wynosi 55 zł.

Miłośnicy "dwóch kółek" mogą łącznie lub do posiadanego Biletu turystycznego + Czechy na przewóz roweru kupić bilet ze zryczałtowaną ceną 10 zł. Bilet będzie ważny na wielokrotny przewóz roweru w takim samym terminie jaki będzie wskazany na Bilecie turystycznym + Czechy.
Dodatkowe informacje:

Oferty Czechy+ i Czechy+ max

Oferty Czechy+ i Czechy+ max są skierowane do podróżnych, którzy posiadają ważny bilet na przejazd pociągiem PR do/od stacji granicznej na kolejowym przejściu granicznym z Republiką Czeską i zamierzają korzystać z przejazdów pociągami w Czechach.

Do następujących biletów na przejazd:

  • biletu jednorazowego - wydanego w określonej relacji do wybranej stacji granicznej, odpowiednio: Głuchołazy, Międzylesie,
  • biletu sieciowego imiennego PR (tygodniowego, miesięcznego, półrocznego i rocznego),
  • biletu REGIOkarnet/miniREGIOkarnet (bilet sieciowy imienny, ważny w ciągu wybranych przez podróżnego 3 dni),

można nabyć bilet Czechy+ za jedyne 19 zł lub bilet Czechy+ max za 49 zł.

Podróż na podstawie biletu należy ukończyć do godz. 24.00 w danym dniu ważności. Biletu nie można zwrócić ani dokonać jego wymiany. 

Bilet Czechy+ / Czechy+ max łącznie z biletem do niego wydanym jest ważny w kl. 2 na przejazdy pociągami PR od/do stacji granicznej na kolejowym przejściu granicznym z Republiką Czeską do punktu granicznego a także w pociągach uruchamianych w Czechach na wybranych trasach (schemat) przez ČD.

Dodatkowe informacje:

Bilety EURO-NYSA-TICKET

Prawdziwą gratką są jednodniowe bilety EURO-NYSA-TICKET, pozwalają bowiem za przystępną cenę przemieszczać się w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech.

Informacje o tej ofercie znajdą Państwo w oddzielnej zakładce.

Oferty Kolei Czeskich ważne w pociągach Przewozów Regionalnych
Honorowanie czeskich biletów krajowych w pociągach PR na terenie Polski
Czeskie bilety krajowe uprawniają do przejazdu/przewozu roweru w pociągach PR na odcinkach pomiędzy granicą państwa a wybranymi stacjami w Polsce (w dwóch kierunkach): Lichkov Gr. - Międzylesie: bilet na przewóz roweru w komunikacji krajowej w Czechach, Celodenni jizdenka, Skupinova vikendova jizdenka.
W pociągach Spółki ”Przewozy Regionalne” honorowane są również bilety wystawione według Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT), Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu Taryfy Wschód - Zachód (SCIC-TWZ). Szczegółowe informacje można uzyskać w kasach międzynarodowych oraz w dokumentach taryfowychHonorowane są też bilety:
  • Inter Rail,
  • Eurail Poland Pass (Eurail One Country Pass valid in Poland), Eurail Germany-Poland Pass (Eurail Regional Pass valid in Germany and Poland), Eurail Global Pass.

Bilety Eurail Select Pass, European East Pass nie są ważne przy przejazdach w Polsce (dotyczy wszystkich przewoźników).