Informacje bieżące

W celu uzyskania pomocy przy  przewozie osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, prosimy zgłaszać taką potrzebę  przynajmniej na 48 godzin przed planowaną godziną odjazdu pociągu ze stacji rozpoczęcia podróży.

Z listy poniżej, należy  wybrać województwo,  w którym osoba potrzebująca pomocy  rozpoczyna podróż i zgłosić  przewóz korzystając z podanych tam adresów mailowych lub numerów telefonicznych. 

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Mazowieckie

Małopolskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie