Przewozy Regionalne - PKP Intercity

Przewozy Regionalne i PKP Intercity wzajemnie honorują bilety w przypadkach:

1)     nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
2)     przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut.
W przypadkach tych podróżny, na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu lub odwołaniu pociągu, może:
1)     odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika do stacji docelowej wskazanej na bilecie,
2)     powrócić do stacji wyjazdu pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika.

Podróżny posiadający bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez PR zamierzający odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC może zająć wolne miejsce do siedzenia wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Wzajemne honorowanie nie znajduje zastosowania do przewozu pasażerów w:
a)     pociągach międzynarodowych,
b)     wagonach klasy 1,
c)     wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,
d)     pociągach Express InterCity Premium.

Dodatkowo, w przypadku częściowego lub całkowitego zawieszenia przewozów związanego z pracami torowymi, bilety PR honorowane są w wybranych pociągach TLK oraz bilety PKP IC honorowane są w wybranych pociągach PR. Honorowanie związane z częściowym lub całkowitym zawieszeniem przewozów jest zawsze czasowe i obowiązuje na wybranych odcinkach.

Niezależnie od przypadków wymienionych wyżej, w pociągach Przewozów Regionalnych honorowane są następujące bilety:

  • okresowe sieciowe (kwartalne, półroczne i roczne) ważne we wszystkich kategoriach pociągów (według taryfy normalnej, z ulgą 33% i 50%), sprzedane przez PKP Intercity i wydane w formie plastikowych Kart INTERCITY
  • na przejazd w komunikacji międzynarodowej wg taryfy SCIC-NRT i SCIC-TWZ oraz bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).