Bilet turystyczny

Bilet turystyczny i mini bilet turystyczny to doskonała oferta dla osób podróżujących w weekendy, uprawnia bowiem do wielokrotnej liczby przejazdów od godz. 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym bezpośrednio kolejno po sobie następujące dni wolne od pracy, do godz. 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. Umożliwia on zatem podróżowanie od godziny 18:00 w piątek, do godziny 6:00 w poniedziałek (termin ważności rozpoczyna się od daty wskazanej na bilecie). Niewątpliwym plusem jest możliwość korzystania z oferty w tzw. "długie weekendy", wtedy ważność biletu rozszerza się również na dni świąteczne sąsiadujące bezpośrednio z weekendem.

Z biletem turystycznym można podróżować pociągami REGIO Przewozów Regionalnych, Arriva RP, Kolei Dolnośląskich (KD), Kolei Śląskich (KŚ), Kolei Wielkopolskich (KW) Kolei Małopolskich (KMŁ) oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA), co w praktyce pozwala podróżować prawie po całej Polsce.

Bilet turystyczny  w zryczałtowanej cenie 45,00 zł - ważny jest wyłącznie w pociągach REGIO oraz osobowych Arriva RP (oprócz pociągów specjalnych), KD, KŚ, KW, KMŁ i ŁKA.

mini bilet turystyczny to oferta dla osób podróżujących wyłącznie pociągami REGIO Przewozów Regionalnych, za to w bardzo  korzystnej cenie.

mini bilet turystyczny  w  zryczałtowanej cenie 39,00 zł - ważny jest wyłącznie w pociągach REGIO.

Posiadacze biletu turystycznego i mini biletu turystycznego mogą podróżować na jego podstawie na wybranych odcinkach linii kolejowych poza granicami Polski. Szczegółowe wykazy odcinków, na których honorowane są te bilety, znajdują się w zakładkach z ofertami międzynarodowymi w komunikacji z Republiką Czeską i Niemcami.

ZałącznikRozmiarData
Warunki taryfowe oferty Przejazdy na podstawie biletu turystycznego oraz mini biletu turystycznego (obowiązujące od 1 września 2015 r.) - wyciąg z Taryfy przewozowej (TPR) 33.59 KB2015-09-02