Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie danych.
 • BIP
  Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie powołany) i członków zarządu. Zarząd powoływany i...
 • BIP
  Aktualne przepisy przewozowe znajdują się na stronie internetowej w dziale „Przepisy": - Taryfa przewozowa (TPR), - Regulamin przewozu (RPR), - Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej, -...
 • BIP
  Aktualne ceny biletów znajdują się w obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. Taryfie przewozowej (TPR). Źródło: strona internetowa Przewozów Regionalnych Autor Informacji: Teresa Werner Redaktor Informacji w BIP: Michał...
 • BIP
  Rozkład jazdy jest ważny przez rok i jest wprowadzany w pierwszej połowie grudnia. W trakcie obowiązywania rozkładu są wprowadzane planowe tzw. korekty rocznego rozkładu jazdy. Ponadto przewoźnicy kolejowi, w tym Przewozy...
 • BIP
  Informacje na temat aktywów Przewozów Regionalnych znajdują się w raportach rocznych spółki. Autor Informacji: Danuta Wojda Redaktor Informacji w BIP: Michał Stilger Utworzenie Informacji: 15.10.2012 r. Udostępnienie...
 • BIP
  Od 2003 roku samorządy dofinansowując deficytowe połączenia regionalne, mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej. Od końca 2008 roku są udziałowcami w spółce PKP Przewozy Regionalne (obecna nazwa: Przewozy Regionalne...
 • BIP
  Dofinansowanie międzynarodowych połączeń kolejowych realizowanych przez  spółkę wynika z umowy wieloletniej z ministrem właściwym ds. transportu o organizowanie, wykonywanie i dotowanie międzynarodowych kolejowych...
 • BIP
  Andrzej Lewickimail: andrzej.lewicki@p-r.com.pltel.: 516 970 186 Michał Stilgermail: michal.stilger@p-r.com.pltel.: 783 824 574 Autor Informacji: Mikołaj Turowski Redaktor Informacji w BIP: Michał Stilger Utworzenie...
 • BIP
  Aktualne informacje o statusie prawnym i przedmiocie działalności Przewozów Regionalnych znajdują się w Umowie Spółki. Pełny tekst umowy. Autor Informacji: Łukasz Sosnowski Redaktor Informacji w BIP: Agnieszka Trela...
 • BIP
  strona główna Biuletynu Informacji Publicznej strona główna Przewozów Regionych Autor Informacji: Piotr Olszewski Redaktor Informacji w BIP: Michał Lipiński Utworzenie Informacji: 21.02.2013 r. Udostępnienie Informacji w...
 • BIP
  W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się Centralę oraz jednostki wykonawcze, tj. 14 Oddziałów, które realizują zadania w poszczególnych obszarach działalności przewozowej Spółki i 1 Zakład Napraw Taboru z siedzibą w...