Przepisy

ZałącznikRozmiarData
Regulamin Przewozu (RPR) obowiązujący od 4 września 2014 r.5.02 MB2014-09-03
Regulamin Przewozu (RPR) obowiązujący od 1 sierpnia do 3 września 2014 r.5.11 MB2014-07-21
Taryfa przewozowa (TPR) obowiązująca od 21 sierpnia 2014 r.19.25 MB2014-08-20
Taryfa przewozowa (TPR) obowiązująca od 1 sierpnia do 20 sierpnia 2014 r.19.24 MB2014-07-21
Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją305.86 KB2014-09-16
Ustawa - Prawo Przewozowe230.35 KB2014-09-01
Ustawa o transporcie kolejowym757.23 KB2014-07-22
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 353.24 KB2014-07-22
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r.w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego34.81 KB2014-04-10
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porzadkowych obowiazujacych na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach kolejowych39.26 KB2013-02-21
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach kolejowych169.74 KB2014-07-22
SCIC-NRT Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązowej rezerwacji miejsca (obowiązują od 15.12.2013)461.01 KB2014-05-20
GCC-CIV/PRR Ogólne warunki przewozu osób kolejami - Załącznik nr 2 do SCIC-NRT (obowiązują od 15.12.2013)193.41 KB2014-05-20
SCIC-TWZ Międzynarodowe szczególne warunki przewozu Taryfy Wschód - Zachód (obowiązują od 15.12.2013)435.2 KB2014-05-20
SCIC-RPT Szczególne międzynarodowe warunki przewozu stosowane do biletów typu "Pass" - oferta InterRail (obowiązuje od 01.01.2014)316.89 KB2014-05-20
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym208.47 KB2013-02-21
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 (2009.12.13, Dz.U.UE.L.2009.70.47)44.75 KB2013-02-21
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 (2013.09.06, Dz.U.UE.L.2013.238.23)708.1 KB2013-12-17
Zwolnienia ze stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/200797.68 KB2013-02-21
Wykaz pociągów komunikacji bezpośredniej z krajami UE (rozkład jazdy 2013/2014) // Die Verzeichnis der Regionalzüge in Direktverkehr mit EU-Länder (Fahrplan 2013/2014)187.92 KB2014-08-11