Czechy

Przejazd pomiędzy stacjami granicznymi

Międzylesie - Lichkov

W komunikacji przygranicznej w pociągach Przewozów Regionalnych (PR) i České dráhy (ČD) przy przejazdach jednorazowych między stacjami Międzylesie i Lichkov obowiązują bilety jednorazowe z ceną zryczałtowaną - 6 zł (przy zakupie u drużyny konduktorskiej i w kasach ČD - 1,40 EUR, opłata jest pobierana w CZK). Za przejazd dziecka lub przewóz psa na tych odcinkach zapłacimy 3 zł (0,70 EUR).
Bilety z cenami zryczałtowanymi są dostępne wyłącznie w pociągu i sprzedawane na wyjazd w dniu ich zakupu. Nie prowadzi się przedsprzedaży tych biletów oraz nie dokonuje ich wymiany ani zwrotów. Turystów podróżujących z rowerami ucieszy zapewne informacja, bilety na przewóz roweru wydane odpowiednio w komunikacji krajowej przez Przewozy Regionalne oraz Koleje Czeskie (ČD), uprawniają do przewozu roweru do pierwszej stacji na odcinku kolei sąsiedzkiej. W ramach oferty każdy podróżny może przewieźć tylko jeden rower.

Ponadto w pociągach, uruchamianych przez PR i w pociągach osobowych ČD honorowane są następujące bilety komunikacji krajowej:

 • Bilet turystyczny, mini bilet turystyczny, REGIOkarnet i miniREGIOkarnet, uprawniające do przejazdów na odcinku: Lichkov (Gr.) - Lichkov;
 • Bilety ČD "Skupinová víkendová jízdenka" (dawniej "SONE +") i "Celodenní jízdenka" (dawniej "ČD Net"), uprawniające do przejazdów na odcinku: Lichkov Gr. - Międzylesie.

Na odcinku Jakuszyce (Gr.) - Harrachov, w pociągach ČD horowany jest bilet turystyczny oraz REGIOkarnet.

Dodatkowe informacje:

Oferta Bilet turystyczny + Czechy

Bilet turystyczny + Czechy to oferta umożliwiająca podróżowanie:
po Polsce:
 • pociągami REGIO uruchamianymi przez Przewozy Regionalne,
 • pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie i Arriva RP.

po wybranych trasach naszego południowego sąsiada:

 • pociągami ČD i GW Train Regio a.s.

Oferta jest stosowana zawsze od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Cena biletu wynosi 55 zł.

Miłośnicy "dwóch kółek" mogą łącznie lub do posiadanego Biletu turystycznego + Czechy na przewóz roweru kupić bilet ze zryczałtowaną ceną 10 zł. Bilet będzie ważny na wielokrotny przewóz roweru w takim samym terminie jaki będzie wskazany na Bilecie turystycznym + Czechy.
Dodatkowe informacje:

Oferty Czechy+ i Czechy+ max


Oferty Czechy+ i Czechy+ max są skierowane do podróżnych, którzy posiadają ważny bilet na przejazd pociągiem PR do/od stacji granicznej na kolejowym przejściu granicznym z Republiką Czeską i zamierzają korzystać z przejazdów pociągami w Czechach.

Do następujących biletów na przejazd:

 • biletu jednorazowego - wydanego w określonej relacji do wybranej stacji granicznej, odpowiednio: Głuchołazy, Międzylesie,
 • biletu sieciowego imiennego PR (tygodniowego, miesięcznego, półrocznego i rocznego),
 • biletu REGIOkarnet/miniREGIOkarnet (bilet sieciowy imienny, ważny w ciągu wybranych przez podróżnego 3 dni),

można nabyć bilet Czechy+ za jedyne 19 zł lub bilet Czechy+ max za 49 zł.

Podróż na podstawie biletu należy ukończyć do godz. 24.00 w danym dniu ważności. Biletu nie można zwrócić ani dokonać jego wymiany. 

Bilet Czechy+ / Czechy+ max łącznie z biletem do niego wydanym jest ważny w kl. 2 na przejazdy pociągami PR od/do stacji granicznej na kolejowym przejściu granicznym z Republiką Czeską do punktu granicznego a także w pociągach uruchamianych w Czechach na wybranych trasach (schemat) przez ČD.

Dodatkowe informacje:Obszar obowiązywania biletów wydanych według ofert Bilet turystyczny + Czechy, Czechy+ i Czechy+ max

- ważny od 1 stycznia 2015 r.


Oferty Kolei Czeskich ważne w pociągach PR

Oferta Skupinová víkendová jízdenka + Polsko

Z biletu Skupinová víkendová jízdenka + Polsko może skorzystać od jednej do pięciu osób podróżujących razem, w tym maksymalnie dwie osoby, które ukończyły 15 lat (15+).

Bilet Skupinová víkendová jízdenka + Polsko  w zależności od ceny jest ważny:

 • w Czechach - w 2 klasie wszystkich pociągów uruchamianych przez ČD oraz GW Train Regio a.s., lub wybranego regionu, uruchamianych przez ČD oraz GW Train Regio a.s., 
 • w Polsce - w pociągach REGIO uruchamianych przez PR (na wybranych odcinkach) oraz Koleje Dolnośląskie (na wybranych odcinkach) oraz we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie.

Oferta jest stosowana zawsze w sobotę lub niedzielę od godz. 0:01 do 24:00. Bilety Skupinová víkendová jízdenka + Polsko są wydawane tylko elektronicznie wyłącznie na wyjazd w dniu ich nabycia. Zmiana klasy wagonu, zmiana umowy przewozu, wymiana albo zwrot biletu i przejście do klasy 1 nie są dozwolone.

Łącznie lub do okazanego biletu Skupinová víkendová jízdenka + Polsko podróżny może nabyć bilet Skupinová víkendová jízdenka + Polsko kolo. Bilet ten jest ważny w terminie ważności biletu Skupinová víkendová jízdenka + Polsko. W ramach oferty dopuszcza się przewóz tylko jednego roweru na osobę.

Dodatkowe informacje:

Oferta Celodenní jízdenka + Polsko

Bilet Celodenní jízdenka + Polsko w zależności od ceny jest ważny:

 • w Czechach - w klasie 2 wszystkich pociągów wybranego regionu, uruchamianych przez ČD oraz GW Train Regio a.s.
 • oraz w Polsce - w pociągach REGIO uruchamianych przez PR (na wybranych odcinkach) oraz Koleje Dolnośląskie (na wybranych odcinkach) oraz we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie.
Oferta jest stosowana zawsze od godz. 0:01 do godz. 24:00 danego dnia. Bilety Celodenní jízdenka + Polsko są wydawane wyłącznie elektronicznie na wyjazd w dniu nabycia. Nie prowadzi się przedsprzedaży tych biletów.

Zmiana umowy przewozu, wymiana albo zwrot biletu i przejście do klasy 1 nie są dozwolone. Łącznie lub do okazanego biletu Celodenní jízdenka + Polsko podróżny może nabyć bilet Celodenní jízdenka + Polsko kolo. Bilet ten jest ważny w terminie ważności biletu Celodenní jízdenka + Polsko.

Oferta specjalna Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe - sprzedaż przez Internet.

Bilety w ofercie Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe wydawane są przez Koleje Czeskie CD zarówno na przejazd jednorazowy, jak również na przejazd tam i z powrotem w 2 klasie pociągów kursujących pomiędzy Republiką Czeską a stacjami Bystrzyca Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Międzylesie, Strzelin, Wrocław Gł., Ziębice.

Bilety wydane wg oferty Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe ważne są tylko w dniu i pociągu/ pociągach wskazanych na bilecie. Przedsprzedaż biletów w ofercie Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe kończy się najpóźniej na 3 dni przed pierwszym dniem ważności biletu. Liczba biletów przewidzianych do sprzedaży wg tej oferty na dany pociąg jest ograniczona.

Ceny na połączenie Praha hl.n. - Wrocław Gł. zaczynają się już od 11,00 EUR, Praha hl.n. - Kłodzko od 9,00 EUR, a Pardubice hl.n. - Wrocław Gł. od 7,00 EUR.

Wystawiony w Czechach bilet (dot. to również biletów na przejazd tam i z powrotem) musi być skontrolowany i skasowany w pociągu przez drużynę konduktorską ČD (bilet bez pieczątki ČD jest uznawany za nieważny na przejazd w pociągach PR). Jeżeli podróżny okaże w pociągu PR bilet bez pieczątki ČD wówczas jest traktowany jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd.

Dodatkowe informacje:

Honorowanie czeskich biletów krajowych w pociągach PR na terenie Polski
Czeskie bilety krajowe uprawniają do przejazdu/przewozu roweru w pociągach PR na odcinkach pomiędzy granicą państwa a wybranymi stacjami w Polsce (w dwóch kierunkach):
Lichkov Gr. - Międzylesie: bilet na przewóz roweru w komunikacji krajowej w Czechach, Celodenni jizdenka, Skupinova vikendova jizdenka.


Bilety EURO-NYSA-TICKET

Prawdziwą gratką są jednodniowe bilety EURO-NYSA-TICKET, pozwalają bowiem za przystępną cenę przemieszczać się w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech.

Informacje o tej ofercie znajdą Państwo w oddzielnej zakładce.


W pociągach Spółki ”Przewozy Regionalne” honorowane są również bilety wystawione według Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT), Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu Taryfy Wschód - Zachód (SCIC-TWZ). Szczegółowe informacje można uzyskać w kasach międzynarodowych oraz w dokumentach taryfowych.
Honorowane są też bilety:
 • Inter Rail,
 • Eurail Poland Pass (Eurail One Country Pass valid in Poland), Eurail Germany-Poland Pass (Eurail Regional Pass valid in Germany and Poland), Eurail Global Pass.

Bilety Eurail Select Pass, European East Pass nie są ważne przy przejazdach w Polsce (dotyczy wszystkich przewoźników).

Więcej informacji: