Czy mój bilet na pociąg PR będzie honorowany przez PKP Intercity? I jak w odwrotnej sytuacji?

Przewozy Regionalne i PKP Intercity wzajemnie honorują bilety w przypadkach:

1.      przerwy w ruchu

2.      nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci trakcyjnej, awarii zasilania, wypadku) na:

   a)   szlaku lub

   b)   stacji – pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:

– przekroczy 60 minut albo

– nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem

3.      utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:

   a)   opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut albo

   b)   w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika zapewniający kontynuację podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie

4.      jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 minut) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.

 

Bilety na przejazd pociągami Przewozów Regionalnych nie są honorowane przez PKP Intercity, jeśli wymienione wyżej przypadki będą następstwem strajku lub będą trwały dłużej niż 24 godziny, a także:

1.      w pociągach międzynarodowych

2.      w pociągach Express InterCity Premium

3.      w wagonach 1 klasy

4.      w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

 Z kolei biletów na przejazd pociągami PKP Intercity nie honoruje się w wagonach 1 klasy oraz w pociągach międzynarodowych Przewozów Regionalnych.

 

Dodatkowo, w przypadku częściowego lub całkowitego zawieszenia przewozów związanego z pracami torowymi, bilety PR honorowane są w wybranych pociągach TLK oraz bilety PKP IC honorowane są w wybranych pociągach PR. Honorowanie związane z częściowym lub całkowitym zawieszeniem przewozów jest zawsze czasowe i obowiązuje na wybranych odcinkach. Obecnie taka sytuacja nie występuje.

Niezależnie od przypadków wymienionych wyżej, w pociągach Przewozów Regionalnych honorowane są następujące bilety:

  • okresowe sieciowe (kwartalne, półroczne i roczne) ważne we wszystkich kategoriach pociągów (według taryfy normalnej, z ulgą 33% i 50%), sprzedane przez PKP Intercity i wydane w formie plastikowych Kart INTERCITY
  • na przejazd w komunikacji międzynarodowej wg taryfy SCIC-NRT i SCIC-TWZ oraz bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).